Praktiske oplysninger om bladet Mosebanen

Tidsskrift og Medlemsblad for Køge Modeljernbane Klub. Artikler og omtale af jernbaner fra virkelige verden og model.

Lars Torndahl Larsen. Redaktør, ansvarshavende.

Annoncer.:

1/1 side. 400.- Kr.

1/2 side. 300.- Kr.
Priser er for færdige annoncer, modtaget i jpg. tiff. pdf. Filer.

Bank.:
Nordea. Torvet 14.
4600 Køge.
Reg. Nr. 2908
Ktn. 2551 586858