Klubbens trafik ide og grundlag

Vores modeljernbane der består af en dobbeltsporet DSB hovedbane, punkt-til-punkt med færgehavn i hver ende, samt en privatbane, hvor Køge station er den centrale del. Køge station kan også anvendes ifm. udstillinger.

Anlægget bygges op med moduler på 200×78 cm. Der anlægges 6 stationer, hvor hovedstrækningen består af færgehavnene Korsøre og Nørre Sundborg. Mellemstationerne er Fjordby og Agerkøbing.  Privatbanen kører fra Fjordby over Køge til Agerkøbing med et mindre trinbræt Skovby.

Vi kører to-skinne digital drift på kørespændingen, styringen af kørestrøm, skifter og sikringsanlæg. Det anvendte spor er Tillig, code 83. Centralenheden er baseret på Digikeijs. PC program er Windigipet 2018.

Banens fortælling, der er under revision og placering af industri:

I slutningen af det 18. århundrede færdiggjordes banestrækningen fra Korsøre til Sundborg og Nørre Sundborg, som dengang var to selvstændige byer på hvers side af Sundborg Fjord.
I 1895 anlagdes den første bro over Sundborg Fjord, og de to købstæder begyndte at vokse sammen til èn by. Ved kommunalreformen i 1919 besluttedes det at sammenlægge de to byer til èn under navnet Sundborg. I den nordlige bydel, hvor DSB-stationen i sin tid var blevet anlagt, bibeholdt denne sit navn Nørre Sundborg.

Fra stationen Nørre Sundborg er der forbindelse til Kristianshavn, hvorfra der er forbindelse til svenske Varberge. Der er en betydelig international trafik fra Sverige til Nørre Sundborg og herfra videre med Korsøre/Preussenbrode som mål.

På strækningen mod syd ankommer man først til den større stationsby Skovby. Skovby (tidligere Sukkerkøbing) er på 5500 indbyggere og er opstået omkring en del mindre industri, især en større sukkerfabrik.

Fra Skovby er der forbindelse med privatbane til Fjordby, som er en mindre købstad på knap 3500 indbyggere. Byen er kendt for sin private færgefart til den Nordsjællandske by Søager, som er stærkt benyttet til persontrafik. Der overføres jernbanemateriel og biler i begrænset omfang.  Fra Nørre Sundborg blev der i perioden 1942-44 oprettet en sidebane til Fjordby for transport af krigsmateriel. Efter krigen er sidebanen bibeholdt og benyttes i begrænset omfang til godstransport.

Efter Skovby passeres den lille stationsby Holdested, som er kendt for sin store produktion og eksport af ørreder og ørredyngel til Tyskland. De store ekspresser standser dog ikke her, det gør de mindre godstog og pendultrafikken mellem Korsøre – Holdested – Skovby – og helt frem til Nørre Sundborg.

Banestrækningen slutter i Korsøre, hvor de store ekspressers passagerer overføres af færgerne til tog i Nyborge med hovedstaden som destination. De internationale tog overføres til Preussenbrode.